Dla drogownictwa i wytwórni mas bitumicznych

Kruszywa płukane Met-Max

Kruszywo łamane 0 – 2 mm
Kruszywo łamane 2 – 8 mm
Kruszywo łamane 8 – 12,5 mm
Kruszywo łamane 8 - 16 mm
Kruszywo do mieszanek 12,5 - 22 mm
Kruszywo łamane 16-22 mm