Oferta

DLA DROGOWNICTWA I WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH

Oferujemy kruszywa w wielu przekrojach

DLA BUDOWNICTWA I WYTWÓRNI BETONÓW

Oferujemy kruszywa w wielu przekrojach

DLA ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Oferujemy kruszywa w wielu przekrojach

Korzystne położenie

Wydobywane przez nas surowce posiadają bardzo dobre, udokumentowane właściwości fizyko – mechaniczne m.in.:

Niską nasiąkliwość
Wysoką mrozoodporność
Wysoką odporność na rozdrabnianie
Zapewniamy sprawny załadunek oraz ważenie na legalizowanych wagach samochodowych. Kruszywo może być dostarczane transportem Kopalni Celiny lub odbierane transportem odbiorcy.